TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ
Vallilan Aparaatti Oy
Inarintie 20 A 10
00550 Helsinki

Yhteyshenkilö:
Tero Ikäheimonen
040 570 4304
tero(at)aparaattimedia.fi

REKISTERÖIDYT
Asiakkaat
Potentiaaliset asiakkaat

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE
Yhteydenpidon ja laskutuksen vuoksi asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja on tallennettu sähköisesti. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, edustama yritys, osoite sekä valokuvat ja videot henkilöistä.

Henkilötietoja säilytetään tietokoneilla sekä pilvipalveluissa.

KÄSITTELYN KESTO
Valokuvia ja videoita säilytetään pääsääntöisesti 6–12 kuukautta, jotta asiakkaalla on mahdollisuus pyytää varmuuskopiot tilaamistaan materiaaleista. Muita henkilötietoja, kuten nimeä, puhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta, yritystä ja osoitetta, säilytetään niin kauan, kuin se on asiakassuhteen tai toimeksiannon kannalta tarpeellista.

OIKEUTESI
Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet tarkistaa, vastustaa ja poistaa henkilötietosi rekisteristä.

TIEDONLÄHTEET
Henkilötiedot on kerätty sähköposteista, puhelinkeskusteluista, tapaamisista tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

TIETOJEN LUOVUTUKSET
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman rekisteröidyn lupaa.

Kaikki digitaaliset palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytössä on säännönmukaisesti seuraavat palvelut:

Gmail, Google Drive, Dropbox, WeTransfer

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain rekisterin ylläpitäjä.

Rekisterin tietoja säilytetään tietokoneilla, jotka sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Tietokoneelle kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka ovat ainoastaan rekisterin ylläpitäjän tiedossa.

Verkkosivu ei tallenna sivustolla vierailevien IP-osoitteita eikä sivustolla ole käytössä Google Analyticsia tai muuta analytiikkatyökalua.